להתחברות

קורס מבוא ללימודי מוגבלות

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

A1 – המודל הרפואי | עמוד דיון

תקציר

A1 – המודל הרפואי

בבסיס הגישות המסורתיות למוגבלות עומד המודל הרפואי הרואה במוגבלות סטייה, פתולוגיה או אבנורמליות המתקיימת בתוך הפרט (אוליבר, 2016) ומגדיר מוגבלות במונחים של דיאגנוזה וסימפטומים. התפיסה האינדיבידואלית של מוגבלות כפי שמודל זה מבין ומסביר, בהכרח מהווה סבל לאדם ולכן המודל נקרא גם מודל  "הטרגדיה האישית" או "המודל האינדיבידואלי" (שייקספיר, 2016).

המודל המתייחס ללקות (Impairment) ומגדיר את המצב הרפואי במונחים ביולוגיים-אורגניים. מודל זה מתייחס למוגבלות כאל בעיה אינדיבידואלית של הפרט. ההערכה לפי המודל מתבצעת בהשוואה לנורמה. הליכי ההערכה על פי מודל זה יתבססו על שיפוט של מומחה בתחום הרפואי הרלוונטי לפגיעה/ מחלה / הפרעה. ברמה החברתית, המודל הרפואי תופס מוגבלות כחריגות ושוני אינהרנטי מהותי.

הדיון

x
היכן אתם מזהים/פוגשים את המודל הרפואי בעבודתכם בתחום השיקום והבריאות?

היכן אתם מזהים/פוגשים את המודל הרפואי בעבודתכם בתחום השיקום והבריאות?

A1 אולגה

A1 רנין

A2 נעמה חנה

x

נמקו והסבירו את העמדה הנגדית

לחצו כאן למטה על תגובה ונמקו את העמדה

מה היתרונות בשימוש במודל זה?

מה היתרונות בשימוש במודל זה?

A1 טלי

A2 נעמה חנה

x

נמקו והסבירו את אחת העמדות

לחצו כאן למטה על תגובה ונמקו את העמדה

מה החסרונות בשימוש במודל זה?

מה החסרונות בשימוש במודל זה?

A1 מוחמד

A2 נעמה חנה

מעבר לתגובות לקבוצות האחרות כאן

ראשי פרקים

מעבר לתגובות לקבוצות האחרות כאן

לקריאה

תגובות אחרונות

user profile image
A2 נעמה חנה
8.12.2021 9:49

עלול לתקוע את האדם תחת ההגדרה של ה"חולה" ולא נותנת לו שיחרור להיות אדם בעל יכולת בחירה ורצונות בחברה ובסביבה. עלול להגביל אותו בעתיד כי חושב על עצמו כחולה ובלתי מסוגל

user profile image
A2 נעמה חנה
8.12.2021 9:46

מדייק את העבודה בשלבים הראשונים, מצייג את המצב האובייקטיבי ברגע הנתון במצב האקוטי

user profile image
A2 נעמה חנה
8.12.2021 9:45

מודל מתאים לשלבים הראשונים לאחר הטרואמה, לשלב האקוטי

user profile image
A1 מוחמד
8.12.2021 9:24
– לא לוקח בחשבון היבטים סוציו חברתיים . לא נותן הסתכלות רחבה על המטופל. האדם צריך להשתנות ולא הסביבה .  

מקורות אחרונים

חברי הפורום